Ympäristötyöllemme on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Osoituksena siitä meille on 19.4.2024 myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Viime syksynä käynnistimme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja aloitimme matkan kohti ympäristövastuullisempaa toimintatapaa. Useamman kuukauden rakennustyön jälkeen olimme huhtikuun alussa edenneet auditointivaiheeseen. Auditoinnissa Ekokompassin kouluttama riippumaton osapuoli tarkistaa sertifikaattiin oikeuttavien kriteereiden täyttymisen yrityksessä ja että yrityksen laatimaa ympäristöohjelmaa –  kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä on noudatettu. Tarkastuksen tuloksena saimme viime viikolla suoritetussa auditoinnissa merkinnän ”Hyväksytty”, mikä tarkoittaa, että ympäristötyömme on Ekokompassi-sertifikaatin arvoinen.

Ympäristövastuu tarkoittaa meillä Saintexissa, että otamme ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa päätöksenteossamme ja toiminnassamme. Ympäristötyömme on konkreettisia tekoja päivittäisessä toiminnassamme, johon jokainen yrityksessämme osallistuu. Ympäristöjohtamisen tukena käytämme kotimaista Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, joka parhaiten soveltui yrityksemme ympäristöjohtamisen työkaluksi kaikista tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää toimintaamme sekä ylläpitää vähintään saavutettujen tavoitteiden taso kaikessa toiminnassamme, myös ympäristötyössä.