EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1. Henkilönsuojain:

Riippuvat pehmoheijastimet Jousiheijastimet

2. Valmistajan ja tarvittaessa valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Saintex Oy, Sirrikuja 4 C, 00940 Helsinki, p. 09 3420 4530, toimisto@saintex.fi

3. Tämä vaatimustenmukaisuus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

4. Vakuutuksen kohde:

Riippuvat pehmoheijastimet Jousiheijastimet

5. Edellä kuvattu kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

6. Sovelletut yhdenmukaistetut standardit tai tekniset spesifikaatiot, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

EN 17353:2020

7. Ilmoitettu laitos SGS Fimko, no. 0598, Takomotie 8, 003800 Helsinki, suoritti EUtyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi EU-tyyppitarkastustodistuksen:

0598/PPE/22/4572

8. Saintex Oy:n puolesta allekirjoittanut:

Helsinki 2.5.2023

Susanna Blomqvist